ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ

12,40 €
In Stock
Μελωδήματα των 'Κολλυβάδων' από την Σκιάθο του Παπαδιαμάντη
 Πίσω στο: Εκκλησιαστικά

Στη σκιά του Άθω
Μελωδήματα των 'Κολλυβάδων' από την Σκιάθο του Παπαδιαμάντη
Περιλαμβάνει ενημερωτικό βιβλιαράκι από το ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βυζαντινός Χορός «Αγιοπολίτης»
Διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης

Περιεχόμενα
01. Εισελεύσομαι εις τον οίκο σου/ Προοίμιον των αγρυπνιών
02. Των Αγίων εις Άγια & Γηθομένη υπόδεξαι/ Στιχηρά προσόμια του Εσπερινού των Εισοδίων
03. Φως ιλαρόν αγίας δόξης/ Μέλος αργό ψαλλόμενο στην Είσοδο του Εσπερινού
04. Δεύτε της ουρανίου Τριάδος/ Ά ιδιόμελο της Λιτής των Τριών Ιεραρχών
05. Αι Αγγελικαί, προπορεύεσθε Δυνάμεις/ Στιχηρά προεόρτια των Χριστουγέννων
06. Ο μέγας στρατηγός/ Αργό κάθισμα του Ευαγγελισμού
07. Δούλοι Κύριον/ Σύντομος Πολυέλεος
08. Εξομολογείσθε τω Κυρίω/ Σύντομος Πολυέλεος
09. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ/ Συνέχεια του Εξομολογείσθε
10. Εν όρει αγίω αυτού/ Εκλογή εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος
11. Τον Πατέρα προσκυνήσωμεν & Την Μητέρα σου προσάγει σοι/ Τροπάρια αντί Περισσής εις τον Πολυέλεον
12. Τον Προφήτην Ιωνάν/ Ειρμός και τροπάια της ς΄ Ωδής του Κανόνος
13. Νενίκηνται της φύσεως οι όροι/ Ειρμός και τροπάρια της Θ΄ Ωδής του Κανόνος
14. Ησαϊα Χόρευε/ Ειρμός και τροπάρια της Θ΄ Ωδής του Αναστασίμου Κανόνος
15. Γυναίκες ακουτίσθητε, Τόν μέγαν αρχιποίμενα & Μαρία καθαρώτατον/ Εξαποστειλάρια των Μυροφόρων, του Αγίου Νικολάου και Θεοτοκίον