ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

12,40 €
In Stock
Τραγούδια και χοροί της Ρόδου με τον Γιάννη Κλαδάκη
 Πίσω στο: Δωδεκάνησα

Τραγούδια και χοροί της Ρόδου με τον Γιάννη Κλαδάκη

Περιλαμβάνει ενημερωτικό βιβλιαράκι από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 

Περιεχόμενα

01. Σκοποί: Αρχαγγελίτικος - Τραγουδιστός 
02. Βλάχα Ρόδου 
03. Σκοπός του Γιαγκούση
04. Συμπεθερίστικος χορός
05. Σκοπός Χαρκίτικος 
06. Στείλε με μάνα στο νερό - Καρδιά μου γένου σίδερο 
07. Σκοπός Δυοσμαράκι 
08. Της Αντρονίκης 
09. Σκοπός το Μαρούλι 
10. Σκοποί: ο Κάτω - Κεφαλωνίτικα
11. Κα ’ναν καιρόν ήμουν πουλί 
12. Σκοπός της Αυγής 
13. Χορός Κρητικός 
14. Του Αη-Γιωργού 
15. Χοροί: Τούτσικος - Σούστα Εμπωνα