GreekBooks CDS

Basket

ΚΑΛΑΘΙ

Όροι Χρήσης

Νομικοί όροι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μπορείτε να επιλέξετε να ενημερωθείτε για τα νέα προϊόντα μας, ειδικές προσφορές, τους όρους πληρωμής κ.λπ. με e-mail, ή τηλεφώνου. To e-shop www.greekbooks-cds.gr δεν θα κάνει κατάχρηση των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικές πληροφορίες.

COOKIES
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr χρησιμοποιεί cookies για να επιτρέψει και να διευκολύνει τη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το e-shop www.greekbooks-cds.gr να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά χωρίς τεχνικές δυσκολίες, να συγκεντρώσουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες που επιστρέφουν, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του τελευταίου και να συλλεχθούν στοιχεία για τη βελτίωση της το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά σε προσωπικούς υπολογιστές ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα εκεί. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο και e-shop www.greekbooks-cds.gr αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας και τα αποθεματικά του το e-shop www.greekbooks-cds.gr διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν όσο και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους χρήστες. Το e-shop www.greekbooks-cds.gr έχει αναλάβει την ευθύνη να ενημερώνει το παρόν έγγραφο με τυχόν αναθεωρήσεις ή προσθήκες. Οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, αυτό που θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις εν λόγω τροποποιήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το e-shop www.greekbooks-cds.gr. διέπονται από:
1. Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και από τον ελληνικό νόμο Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών η οποία ρυθμίζει την εξ αποστάσεως πώληση.
2. Από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό, όλα τα είδη των δεδομένων, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα κ.λπ.) αποτελεί ιδιοκτησία τoυ e-shop www.greekbooks-cds.gr και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 , 2001/29/ΕΚ κ.λπ.), καθώς και διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε τροποποίηση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση, ή από οποιαδήποτε άλλη χρήση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς , χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία με την επιχείρησή μας απαγορεύεται.

ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr είναι δυνατό να ανακατευθύνεται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των εν λόγω τόπων διαμορφώνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω τρίτων και το e-shop www.greekbooks-cds.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρόλο που το e-shop www.greekbooks-cds.gr χρησιμοποιεί το καλύτερο δυνατό λογισμικό κατά των ιών υπολογιστών, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από λάθη ή ιούς.
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση ή σε οποιαδήποτε αλλοίωση ή μόλυνση από ιούς ή άλλα. Aπαγορεύονται οι παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που έχουν διατεθεί μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για να ξεκινήσει μια συναλλαγή, είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Για μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου (αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι προαιρετικό), που θα μας επιτρέψει να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).
Οι πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά e-shop www.greekbooks-cds.gr θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εντολών, για να επιτρέπει στους πελάτες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να παρέχονται απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Ο στόχος των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο e-shop είναι να μετρήσει τον αριθμό των επισκεπτών, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για νέα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr δεσμεύεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής σας και ποτέ δεν θα κυκλοφορήσει πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, όπως υπαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες.
Το e-shop www.greekbooks-cds.gr δεν θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες που υπαγορεύονται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.

Loading...